• New
101乐陶陶校本评估 数学1A
search
  • 101乐陶陶校本评估 数学1A
  • 101乐陶陶校本评估 数学1A

101乐陶陶校本评估 数学1A

RM4.90
Tax included
Latihan Topikal 101 Matematik Tahun 1A
共分为A、B两册,内容100%根据最新课本精心编写而成。每项习题的设计多样化,且具挑战性。此系列不仅能作为学生的辅助作业,帮助学生掌握所学的技能,也能提高学生的学习兴趣。
-根据最新KSSR课本编写
-符合最新PPPM的评价标准
-备有高思维技能(KBAT)习题
-融入i-THINK概念
Pan Asia
9789670894140
Comments (0)
No customer reviews for the moment.